strona główna
ZABYTKI:
1. Pomnik Kopernika - Copernicus Monument-Kopernikusdenkmal
2. Ratusz Staromiejski - Old Town Hall - Rathaus
3. Kamienica pod Gwiazdą- Star House - Haus zum Stern
4. Dwór Artusa - Artus Court - Artushof
5. Pałac Meissnera - Meissner Palace - Meissner Palast
6. Statuetka Flisaka - Raftsman Statue - Flösserdenkmal
7. Kościół Św. Ducha - Church of the Holy Spirit - Heiliggeistkirche
8. Kościół NMP - Church of the Virgin Mary - Marienkirche
9. Ekonomia - Economics Building - Ökonomie
10. Łuk Cezara - Caesar's Arch - Cäsarbogen
11. Krzywa Wieża - Leaning Towar - Schiefer Turm
12. Spichrz gotycki - Gothic Granary - Gotischer Speicher
13. Spichrz barokowy - Baroque Granary - Barocker Speicher
14. Brama Klasztorna - Monastery Gate - Klostertor
15. Baszta Gołębnik - Dovecote Tower - Mauerturm Taubenschlag
16. Brama Żeglarska - Sailors' Gate - Seglertor
17. Pałac Dąmbskich - Dąmbski Palace - Dąmbski Palast
18. Wozownia - Carriage House - Wagenhaus
19. Dom Kopernika - Copernicus House - Kopernikushaus
20. Katedra śś. Janów - St. Johns' Cathedral - Johannisdom
21. Pałac Eskenów - Eskens' Palace - Esken Palast
22. Pałac Fengerów - Fengers' Palace - Fenger Palast
23. Brama Mostowa - Bridge Gate - Brückentor
24. Dwór Mieszczański - Burghers' Court - Bürgerhaus
25. Zamek Krzyżacki - Teutonic Castle - Deutschordensburg
26. Gdanisko - Toilet Tower - Dansker
27. Kościół Św. Jakuba - Church of St. James - Jakobskirche
28. Kościół Garnizonowy - Garrison Church - Garnisonskirche
29. Zbór Ewangelicki - Evangelical Church - Eyangelische Kirche