kliknij żeby zamknąć MAPKĘ MAPKA TORUNIA
strona główna

POMNIKI i TABLICE PAMIĄTKOWE TORUNIA


Mikołaj Kopernik POMNIK MIKOŁAJA KOPERNIKA
Pomnik najsłynniejszego toruńczyka, Mikołaja Kopernika to symbol miasta i centralne miejsce spotkań mieszkańcow.
Został odsłonięty 25 października 1853 roku. Wykonawcą posągu, którego budowę sfinansowało niemieckie towarzystwo naukowe Coppernicus-Verein fuer Wissenschaft und Kunst, był berliński rzeźbiarz Friedrich Tieck.
Odlany z brązu pomnik przedstawia Kopernika odzianego w togę profesorską, który trzyma w lewej ręce sferę armilamą (przyrząd astronomiczny), a palcem prawej dłoni wskazuje na niebo. Ciekawostką jest, że autor posągu, kierując się raczej ówczesną modą niż życiorysem Kopernika, dorobił astronomowi wąsy.
Pomnik stoi na granitowym cokole, na którym wyryty jest łaciński napis "Nicolaus Copemicus Thorunensis. Terrae motor, Solis Cae-lique stator" (Mikołaj Kopernik toruńczyk. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo) który ułożył profesor gimnazjum toruńskiego - Rudolf Brohm.
U stóp posągu znajduje się niewielka fontanna w kształcie delfina. mapa
Pomnik Flisaka - 
http://www.iwi.webserwer.pl
fot. Piotr J. Iwiński
FLISAK
W południowej części Starego Rynku stoi studzienka z postacią grającego na skrzypcach flisaka Iwo, otoczonego przez zasłuchane żabki. Pomnik został odsłonięty 28 VI 1914 r. na dziedzińcu ratusza, ale w 1943 r. został rozebrany przez władze nazistowskie i stanął na obecnym miejscu dopiero w 1983 r.
Twórcą pomnika, ufundowanego przez zamożnych obywateli Torunia, był urodzony w Toruniu Georg Wolf, artysta żyjący na początku XX w. w Charlottenburgu
Rzeźba odlana jest w brązie i stoi na postumencie i studni z piaskowca.
Flisak symbolizuje ścisły związek Torunia z Wisłą, która była źródłem zamożności jego mieszkańców. Szczególnie po umieszczeniu w 1826 r. w Toruniu głównego urzędu celnego na drewno spławiane Wisłą, miasto stało się celem i metą flisaków polskich. Zostawiali oni drewniane tratwy w toruńskim porcie i po krótkim odpoczynku (także w gospodzie flisaczej, przy Rynku Staromiejskim nr 5) wracali do swoich domów. W ten sposób w miejscowej świadomości utrwalił się obraz odpoczywającego i często muzykującego flisaka.
Od początku flisakowi towarzyszyła legenda, łącząca jego postać z plagą żab, które grający na cudownych skrzypeczkach flisak wyprowadził poza mury miasta. mapa

Samuel Linde Samuel Linde SAMUEL BOGUMIŁ LINDE
Pomnik twórcy pierwszego nowoczesnego słownika języka polskiego został odsłonięty w 1976 roku przed gmachem Książnicy Kopernikańskiej. Jego autorem jest W. Marciniak.
Linde urodził się w Toruniu 24 kwietnia 1771 r. Mimo iż po okresie dzieciństwa wyjechał z miasta, całe życie interesował się sprawami Torunia. Był autorem wielu prac z zakresu językoznawstwa i dziejów piśmiennictwa w tym najważniejszego: 6-tomowego "Słownika języka polskiego".
Józef Piłsudski Oprócz posągu przed Książnicą, drugi pomnik stoi w III LO im. Lindego. mapa
JÓZEF PIŁSUDSKI
Pomnik Józefa Piłsudskiego został odsłonięty 15 sierpnia 2000 roku. Autorami projektu są Stanisław Szwechowicz i Bruna Wandtke z Trójmiasta.
Pomnik wykonany jest z brązu - ma 4 metry wysokości i waży 800 kg. Przedstawia marszałka w charakterystycznej, lekko zgarbionej sylwetce w pozie refleksyjno-spoczynkowej.
Na cokole umieszczony został napis:
Marszałek Józef Piłsudski
1867-1935
Wskrzesicielowi Państwa Polskiego honorowemu obywatelowi Torunia
w 80 rocznicę Bitwy Warszawskiej
Mieszkańcy Torunia i Ziemii Chełmińskiej
mapa

Tablice poświęcone żołnierzom AK oraz żołnierzom zamordowanym w latach 1939-1956
Żołnierzom AK Okręgu Wileńskiego (1977)
Kościół Świętego Józefa
ul. Św. Józefa
Żołnierzom AK Insp. Oszmiańskiego (1978)
Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej
ul. Podgórna
Komendzie Okręgu AK Pomorze (1986)
Kościół NMP
ul. N. Marii Panny
Żołnierzom AK Insp. Toruń (1987)
Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej
ul. Podgórna
por. W. Szwiec żołnierz Ponurego (1989)
Budynek Liceum im M. Kopernika
ul. Zaułek Prasowy
Dowódcy oddz. partyzanckiego AK-KO-Pomorze por. Alojzemu Bruskiemu (1989)
Kościół Chrystusa Króla
ul. Bażyńskich
Żołnierzom AK (1990)
pomnik - głaz
Plac Rapackiego
Zamordowanym w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku (1990)
Kościół Jezuitów
Stary Rynek
Żołnierzom AK - Komendy Okręgu Pomorze (1991)
na budynku przy
ul. Warszawska 8
Pomordowanym przez NKWD (1995)
pomnik - głaz
Plac przed hotelem Helios
Żołnierzom AK leśników i drzewiarzy (1999)
Dyrekcja Lasów Państwowych
ul. Mickiewicza 9
Żołnierzowi KOP kompozytorowi Zygmuntowi Moczyńskiemu
na budynku przy
ul. Konopnickiej 15
Żołnierzowi AK konspiracji Woj. Pom. Antoniemu Antczakowi (1990)
Kościół Chrystusa Króla
ul. Bażyńskich
   

Symbole miast bliźniaczych Torunia mapa
Gottingen
Rozmiar: 19450 bajtów GOTTINGEN - Niemcy
"MESTO CADCA MESTU TORUN Kamienna gula geologicky unikal prirody - Slovensko, Cadei"
Cadca CADCA - Słowacja
Leiden LEIDEN - Holandia
Pomnik w ogrodzie Dworu Mieszczańskiego
Leiden  


Inne tablice/pomniki:

 • Tablica na kościele Ducha Św.: "Tablica upamiętniająca demonstracje z maja 1982 roku w obrone woloności i solidarności" mapa
 • Tablica pod Łukiem Cezara: Tablica przypominająca, że pod Łukiem Cezara kiedyś kursowały tramwaje mapa

 • Pomnik "Kargula i Pawlaka": Pomnik upamiętniający wspaniałą polską komedię. mapa

 • Pomnik "FILUTEK": Pomnik upamiętniający twórczość Zbigniewa Lengrena. mapa
  opis:

 • Pomnik na pamiątkę utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu w 1923 r. mapa
    

  Pamiątka nadania imienia harcerskim chorągwiom z Bydgoszczy i Torunia Miejsce urodzin Samuela Thomasa Soemmerring - profesora medycyny i wynalazcy telegrafu Adam Freytag - lekarz i matemetyk
  mapa mapa mapa

 • Tablica na domu Piekary 37/39: "W tym domu w 1858 roku w oficynie drukarskiej Rady Miasta Torunia został wydrukowany po raz pierwszy na ziemiach polskich 'Pan Tadeusz' Adama Mickiewicza" mapa
 • Popiersie naprzeciwko Urzędu Stanu Cywilnego: "Stanisław Moniuszko" pomnik z 1923 roku mapa
 • Kula obok kąpieliska Wodnik: "W pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika - 1973" mapa
 • Pomnik koło Colegium Maius: "Pierwszemu wojewodzie Pomorskiemu w odrodzonej Polsce Stefanowi Łaszewskiemu wdzięczne Pomorze" mapa
 • Pomnik Józefa Bema przy byłej Wyższej Szkole Oficerskiej na ulicy Sobieskiego 36 mapa
 • Tablica przy klubie Od Nowa: upamiętniająca Grzegorza Ciechowskiego odsłonięta 21/12/2002 w pierwszą rocznicę śmierci artysty. mapa