powrót

Szlak rowerowy
Toruń - Bydgoszcz

Bydgoszcz - ul. Zygmunta Augusta
Dojeżdżając do niej mijamy ul. Sowińskiego i Warszawską. Przy Dworcu Głównym PKP kończy się szlak. Z powrotem do Torunia można wrócić pociągiem.
Most na Wiśle
Ponieważ natężenie ruchu na moście jest bardzo duże, obowiązuje zakaz poruszania się rowerami po jezdni. Jedziemy więc chodnikiem. Za mostem skręcamy w prawo w osiedle Nad Wisłą, przejeżdżamy pod mostem. Za nim skręcamy w prawo, w alejkę parkową.
Ostromecko
Tu warto zatrzymać się na dłużej. Wjeżdżając z kierunku Torunia po prawej stronie widzimy bramę prowadzącą do parku. Do obejrzenia są dwa pałace: XVIII i XIX-wieczny oraz rozległy park zaprojektowany przez słynnego architekta Josepha Petera Lenne. Stuletnie dęby, rozłożyste kasztanowce, modrzewie, lipy, klony, topole i krzewy układają się w atrakcyjne kompozycje. Trzydzieści najstarszych drzew uznano za pomniki przyrody.
Bolumin
Przejeżdżając przez wieś po lewej stronie mijamy las i tablicę: "Nadwiślańskie Parki Krajobrazowe". Przemieszczamy się drogą asfaltową. Skręcamy w lewo w kierunku Wałdowa Królewskiego małoruchliwą drogą.
Skłudzewo
Wart obejrzenia jest XIX-wieczny pałac i przylegający do niego park. Budynek to siedziba Fundacji Piękniejszego Świata zajmującej się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Do wsi wiedzie stromy podjazd. Przez 1,5 km razem z naszym niebieskim szlakiem będzie biegł szlak czarny. Skręcamy w lewo.
Zarośle Cienkie
Wjeżdżamy w drogę asfaltową, która w lewo prowadzi do szosy Toruń-Bydgoszcz. Jedziemy prosto. Mijamy po prawej stronie sklep spożywczy. Droga asfaltowa skręca w prawo w kierunku wsi Łązyn, my jednak jedziemy prosto polną drogą w stronę Rzęczkowa. Naciskamy intensywniej na pedały, bo w pobliskim Skłudzewie jest co zobaczyć.
Czarne Błoto
Przed wsią na skrzyżowaniu dróg leśnych jedziemy prosto. Zjazd w lewo prowadzi do wsi Górsk, gdzie znajduje się barokowy kościół z XVII wieku, a przy szosie Bydgoszcz-Toruń znajduje się pomnik-krzyż wskazujący miejsce porwania ks. Jerzego Popiełuszki.
Przysiek
Leśniczówka leży dokladnie na 10 km szlaku. Jedziemy prosto, mijamy ulice dochodzące z lewej strony: Wróblową, Lisią, Zajęczą i Sarnią. Dojeżdżamy do miejscowości Rozgarty, gdzie po lewej stronie mijamy osiedle domków jednorodzinnych, a po prawej las.
Plac Rapackiego
Tu - przy ul. Chopina - szlak się zaczyna. Później jedziemy przez miasto al. 500-lecia, drogą rowerową i alejką parkową. Kierujemy się na Przysiek.
PKP most Strzyżewo Ostromecko Wałdowo Bolumin Skłudzewo Zarośla Czarne Przysiek plac Rapackiego *za Gazetą Wyborczą

Szczegółowy opis trasy:

0,0 km - Toruń Plac Rapackiego (przy wylocie ul. Chopina) - jedziemy alejką parkową (droga rowerowa) do Al. 500-lecia,
0,2 km - koniec drogi rowerowej, dojeżdżamy do Al. 500-lecia, skręcamy w lewo,
0,3 km - przecinamy ul. Bulwar Filadelfijski i wjeżdżamy w ul. Popiełuszki,
1,2 km - koniec drogi asfaltowej, skręcamy w prawo a następnie w lewo w drogę żużlową, po lewej stronie Martwa Wisła,
1,5 km - jedziemy alejka parkową, po lewej stronie mostek nad Martwą Wisłą prowadzący na błonia, po prawej stronie schody,
1,9 km - z alejki parkowej skręcamy w lewo skosem w drogę asfaltową,
2,2 km - dojeżdżamy do ul. Przybyszewskiego, skręcamy w prawo,
2,3 km - skręcamy w lewo w ul. Przy Cegielni, wjeżdżamy w drogę gruntową,
2,9 km - skręcamy w prawo w ścieżkę prowadzącą do Szosy Bydgoskiej,
3,2 km - przecinamy Szosę Bydgoską, skręcamy w lewo, a następnie w prawo, jedziemy drogą pieszo-rowerową,
3,4 km - przejeżdżamy dwupasmową ul. Broniewskiego i torowisko tramwajowe (uwaga - duże natężenie ruchu),
3,8 km - skręcamy w lewo w ul. Łukasiewicza o nawierzchni asfaltowej,
4,2 km - skręcamy w lewo w drogę gruntową,
5,0 km - jedziemy prosto drogą gruntową, po lewej stronie zaplecze zakładu „Polchem",
5,9 km - skręcamy w lewo, przejeżdżamy torowisko bocznicy kolejowej, skręcamy w prawo w drogę leśną,
8,0 km - dojeżdżamy ponownie do torów kolejowych, skręcamy w lewo,
8,5 km - Przysiek, skręcamy w prawo w drogę żużlową w kierunku Barbarki, na wprost Szkoła Podstawowa,przejeżdżamy dwupasmową ul. Broniewskiego i torowisko tramwajo­we (uwaga - duże natężenie ruchu)
9,0 km - skręcamy w lewo w kierunku leśniczówki,
9,4 km - jedziemy w lewo drogą główna, w prawo dojazd do Stawów Przysieckich, miejsce odpoczynku,
10,0 km - Leśniczówka Przysiek, jedziemy prosto, mijamy ulice dochodzące z lewej strony: Wróblową, Lisią, Zajęczą oraz Sarnią,
10,8 km - skrzyżowanie z ul. Długą, jedziemy prosto,
11,1 km - Rozgarty -jedziemy prosto ul. Leśną, po lewej stronie osiedle domków jednorodzinnych, po prawej stronie las,
12,5 km - skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy prosto, w lewo możliwość dojazdu do wsi Górsk, gdzie znajduje się barokowy kościół z XVII wieku, a przy szosie Toruń - Bydgoszcz w miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki znajduje się krzyż pamiątkowy,
13,9 km - jedziemy prosto, w prawo droga do osady Cegielnik,
14,8 km - jedziemy prosto, po lewej stronie miejscowość Czarne Błoto - Zakład Hodowli Drobiu,
15,1 km - przecinamy drogę asfaltową, która w lewo prowadzi do wsi Górsk, w prawo do Zamku Bierzgłowskiego, we wsi gotycki zamek krzyżacki. Przez Zamek Bierzgłowski przebiega czerwony szlak rowerowy prowadzący z Torunia do Chełmna oraz rozpoczyna się czar­ny szlak rowerowy prowadzący doliną Wisły do Kwidzyna,
16,0 km - skrzyżowanie dróg polnych - jedziemy prosto,
16,8 km - skrzyżowanie dróg polnych - jedziemy prosto,
18,0 km - Zarośle Cienkie - wjeżdżamy w drogę asfaltową, która w lewo pro­wadzi do szosy Toruń - Bydgoszcz, jedziemy prosto,
18,3 km - po prawej stronie sklep spożywczy,
18,7 km - droga asfaltowa skręca w prawo w kierunku wsi Łążyn, jedziemy pro­sto drogą polną w kierunku Rzęczkowa,
19,1 km - skrzyżowanie dróg gruntowych, jedziemy prosto,
19,7 km - przejeżdżamy nad rzeczką Struga Łysomicka, miejsce odpoczynku, za mostkiem skręcamy w lewo,
20,2 km - skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy prosto, po prawej stronie krzyż przydrożny,
21,7 km - skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy prosto,
22,6 km - dojeżdżamy do drogi asfaltowej, w lewo dojazd do Złejwsi Wielkiej, jedziemy w prawo w kierunku Rzęczkowa (droga o dużym natężeniu ruchu),
23,0 km - skręcamy w lewo, jedziemy drogą asfaltową w kierunku Skłudzewa,
23,8 km - skrzyżowanie z drogą polną, z której dochodzi czarny szlak rowerowy i na odcinku l ,5 km biegnie razem z naszym szlakiem niebieskim ,
25,3 km - skręcamy w prawo drogą główną, pokonujemy stromy podjazd,
25,6 km - wieś Skłudzewo, w prawo dojazd do zespołu pałacowo-parkowego z XIX wieku, w którym mieści się Fundacja Piękniejszego Świata, skręcamy w lewo,,
25,8 km - droga główna skręca w prawo w kierunku Dąbrowy Chełmińskiej, jedziemy na wprost w kierunku wsi Bolumin drogą asfaltową ,
27,5 km - po lewej stronie drogi las i tablica Nadwiślańskie Parki Krajobrazowe, jedziemy na wprost,
29,0 km - wieś Bolumin, skręcamy w lewo w kierunku Wałdowa Królewskiego, jedziemy drogą asfaltową o małym natężeniu ruchu,
30,9 km - zjeżdżamy w lewo z drogi asfaltowej w drogę utwardzoną białym kamieniem, lekki zjazd w dół,
32,4 km - skrzyżowanie w Wałdowie Dolnym, skręcamy w prawo w drogę polną w kierunku Ostromecka,
33,1 km - początek lasu, po prawej stronie drogi miejsce odpoczynku, jedziemy na wprost,
35,5 km - skrzyżowanie dróg leśnych, jedziemy prosto,
36,2 km - przejazd kolejowy na nieczynnej linii Bydgoszcz - Unisław, przejeżdżamy obok stacji PKP Ostromecko,
36,6 km - dojeżdżamy do szosy Strzyżawa - Unisław, skręcamy w lewo w kierunku Strzyżawy, w prawo dojazd do zespołu pałacowo--parkowego z XVIII wieku (droga o dużym natężeniu ruchu),
37,5 km - zjeżdżamy z szosy w prawo, wjeżdżamy w osiedle Zabasta, w ul. Cisową, a następnie po ok. 100 m skręcamy w lewo w ul. Kasztanową, mijamy skrzyżowanie z ul. Jaśminową, skręcamy w lewo,
37,8 km - z ul. Kasztanowej skręcamy w lewo w wąską drogę między zabudowaniami - droga gruntowa ,
38,3 km - skręcamy w prawo z drogi gruntowej w drogę pieszo-rowerową o nawierzchni utwardzonej, równoległej do drogi nr 551,
39,0 km - dojeżdżamy do szosy Toruń - Bydgoszcz, skręcamy w prawo w kierunku mostu na Wiśle, jedziemy oznakowanym poboczem drogi (droga krajowa nr 80 o bardzo dużym natężeniu ruchu),
39,4 km - początek mostu drogowego przez Wisłę, poruszamy się pieszo, chodnikiem prowadząc rower (zakaz poruszania się rowerami po jezdni),
40,6 km - koniec mostu przez Wisłę, za mostem skręcamy w prawo w dół w ul. Nad Wisłą, dalej przejeżdżamy pod mostem,
40,9 km - za mostem skręcamy w prawo w alejkę parkową pieszo-rowerową pod górkę,
41,6 km - po przejechaniu przez park skręcamy w lewo skos (na chodnik) początek zabudowań Fabryki Ceramiki Budowlanej,
42,1 km - koniec zabudowań fabrycznych, jedziemy drogą pieszo-rowerową wzdłuż ul. Fordońskiej,
42,6 km - droga pieszo-rowerowa wkracza do lasu (utwardzona, wąska),
43,2 km - skrzyżowanie z ul. Wyszogrodzką, jedziemy na wprost dalej ścieżką,
43,8 km - po prawej od ul. Fordońskiej odchodzi ul. Kaliskiego przy której są zabudowania ATR i hotel studencki, jedziemy na wprost,
44,0 km - koniec lasu, przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie z ul. Łowicką,
44,5 km - szlak skręca ostro w dół, a następnie w prawo i przechodzi dołem pod ul. Fordońską, wjeżdżamy w ul Rojewskiego wzdłuż której jest ścieżka rowerowa, mijamy Hiper Market Auschen,
46,4 km - skrzyżowanie z ul. Akademicką, skręcamy w lewo w drogę rowerową wzdłuż ul. Akademickiej,
46,8 km - szlak na wprost przecina skrzyżowanie z ul. Jasiniecką i wjeżdżamy na drogę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Lewińskiego,
48,3 km - koniec drogi pieszo-rowerowej, skrzyżowanie ul. Lewińskiego z ul. Inwalidów, skręcamy w lewo, wjeżdżamy w ul. Inwalidów,
48,7 km - 3 przejazdy kolejowe strzeżone, za ostatnim przejazdem kolejowym skręcamy w prawo (wąski chodnik),
49,2 km - dojeżdżamy do ul. Fordońskiej i początku ul. Kamiennej, wjeżdżamy w drogę rowerową wzdłuż ul. Kamiennej mijając kolejne skrzyżowania z ul. Wyścigową, Fabryczną, Łęczycką, Morską, Gajową i Kardynała S.Wyszyńskiego,
52,9 km - skrzyżowanie z ul. Lelewela, jedziemy dalej prosto mijając skrzyżowania z ul. Sułkowskiego i Gdańską,
54,3 km - koniec ul. Kamiennej, przejeżdżamy skrzyżowanie na wprost w ul. Artyleryjską, jedziemy drogą rowerową wzdłuż cmentarza,
55,2 km - skrzyżowanie z ul. Zaświat, szlak skręca w lewo w dół,
56,4 km - przejazd kolejowy, po 200 m koniec drogi rowerowej, jedziemy na wprost ul. Zygmunta Augusta, mijamy ul. Sowińskiego i Warszawską,
57,1 km - Dworzec PKP Bydgoszcz Główna - koniec szlaku.
*za PTTK Toruń

Inne trasy rowerowe

Zaprawszam też na stronę stowarzyszenia "Rowerowy Toruń".

Informacje o innych trasach rowerowych w Toruniu i okolicach znaleźć można na stronie pani Marty Rauchfleisz (krótki opis 15 tras); na stronie PTTK Toruń (dokładny opis i zdjęcia kilku tras) oraz w artykule Gazety Miejskiej (opis turystycznych i komunikacyjnych szlaków rowerowych).